Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 200 790 266 604
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 196 992 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 204 907 270 075
2019 18 937 17 966 20 865 25 745 25 593 24 633 27 450 25 258 19 423 22 544 22 614 0 205 868 251 027

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 16 646 862 16 353 081 1,80
Hvorav småskalabryggerier 792 959 846 788 -6,36
Importert øl 2 776 461 3 836 669 -27,63
Totalt ølsalg i Norge 19 423 323 20 189 750 -3.8
Eksport (unntatt taxfree-salg) September 2019 September 2018 Endring i %
Total eksport 425 827 397 429 7,15

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 230 597 938 231 086 536 -0,21
Hvorav småskalabryggerier 10 191 927 10 992 334 -7,28
Importert øl 40 438 004 38 634 525 4,67
Totalt ølsalg i Norge 271 035 942 269 721 061 0.49
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 226 709 4 614 854 -8,41

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 172 218 546 172 794 963 -0,33
Hvorav småskalabryggerier 7 640 530 7 905 111 -3,35
Importert øl 33 649 802 32 112 175 4,79
Totalt ølsalg i Norge 205 868 348 204 907 138 0.47
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 962 083 3 832 020 -22,70

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Vørterøl 120 084 104 433 14,99
Kl. A 597 465 575 671 3,79
Kl. B 161 340 156 760 2,92
Kl. C 16 356 13 620 20,09
Kl. D 16 731 668 16 354 605 2,31
Sterkøl 709 991 629 732 12,74
Sum totalt 18 336 904 17 834 821 2,82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 550 055 1 742 892 -11,06
Kl. A 9 838 517 9 421 108 4,43
Kl. B 1 921 979 2 060 523 -6,72
Kl. C 231 429 222 956 3,80
Kl. D 231 021 052 235 110 725 -1,74
Sterkøl 8 278 057 7 864 715 5,26
Sum totalt 252 841 089 256 422 919 -1,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 107 161 1 293 878 -14.43
Kl. A 6 988 301 6 790 029 2.92
Kl. B 1 425 795 1 580 701 -9.8
Kl. C 189 164 166 823 13.39
Kl. D 173 850 261 178 481 352 -2.59
Sterkøl 6 106 535 5 845 368 4.47
Sum totalt 189 667 217 194 158 151 -2,31

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 687 127 3 522 517 4.67
Dagligvare, eget utsalg 14 617 942 14 291 964 2.28
Kiosk og bensin 31 835 20 340 56.51
Sum totalt 18 336 904 17 834 821 2.82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 52 134 456 51 351 017 1.53
Dagligvare, eget utsalg 200 283 451 204 731 968 -2.17
Kiosk og bensin 423 124 339 440 24.65
Sum totalt 252 841 031 256 422 425 -1.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 39 785 159 39 250 874 1.36
Dagligvare, eget utsalg 149 569 312 154 654 856 -3.29
Kiosk og bensin 312 746 251 927 24.14
Sum totalt 189 667 217 194 157 657 -2.31

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Fat/tank 3 027 755 2 848 794 6.28
Boks 14 316 308 13 801 404 3.73
Flaske 992 841 1 184 623 -16.19
Sum totalt 18 336 904 17 834 821 2.82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 106 509 42 133 806 2.31
Boks 193 502 070 194 658 596 -0.59
Flaske 16 232 430 19 630 023 -17.31
Sum totalt 252 841 009 256 422 425 -1.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 33 232 192 32 479 635 2.32
Boks 145 891 697 147 941 596 -1.39
Flaske 10 543 248 13 736 426 -23.25
Sum totalt 189 667 137 194 157 657 -2.31
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no