Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 196 992 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 204 907 270 075
2019 18 937 17 971 20 869 25 745 25 593 24 633 27 450 25 257 19 425 22 544 22 616 22 161 205 879 273 200
2020 18 412 19 357 20 737 23 766 25 273 34 528 33 033 26 373 22 797 23 475 0 0 224 276 247 751

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 18 771 532 16 648 832 12,75
Hvorav småskalabryggerier 845 027 794 929 6,30
Importert øl 4 025 611 2 776 461 44,99
Totalt ølsalg i Norge 22 797 143 19 425 293 17.36
Eksport (unntatt taxfree-salg) September 2020 September 2019 Endring i %
Total eksport 214 810 425 827 -49,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 241 916 061 230 608 332 4,90
Hvorav småskalabryggerier 10 241 617 10 202 321 0,39
Importert øl 49 681 241 40 438 004 22,86
Totalt ølsalg i Norge 291 597 302 271 046 336 7.58
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 627 716 4 226 709 -14,17

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 183 149 103 172 228 940 6,34
Hvorav småskalabryggerier 7 569 805 7 650 924 -1,06
Importert øl 41 126 949 33 649 802 22,22
Totalt ølsalg i Norge 224 276 052 205 878 742 8.94
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 513 234 2 962 083 -15,15

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Vørterøl 148 113 120 084 23,34
Kl. A 728 535 597 465 21,94
Kl. B 161 521 159 842 1,05
Kl. C 17 765 16 356 8,61
Kl. D 18 877 095 16 734 482 12,80
Sterkøl 806 275 710 645 13,46
Sum totalt 20 739 304 18 338 874 13,09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 533 021 1 550 055 -1,10
Kl. A 11 212 238 9 838 517 13,96
Kl. B 2 247 674 1 918 529 17,16
Kl. C 258 544 231 711 11,58
Kl. D 244 406 905 231 031 571 5,79
Sterkøl 7 981 065 8 294 561 -3,78
Sum totalt 267 639 447 252 864 944 5,84
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 150 226 1 107 161 3.89
Kl. A 8 068 904 6 988 301 15.46
Kl. B 1 758 424 1 422 345 23.63
Kl. C 198 902 189 446 4.99
Kl. D 187 582 757 173 860 780 7.89
Sterkøl 5 836 635 6 123 039 -4.68
Sum totalt 204 595 848 189 691 072 7,86

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 637 293 3 686 940 -28.47
Dagligvare, eget utsalg 18 058 369 14 622 072 23.5
Kiosk og bensin 43 642 29 862 46.15
Sum totalt 20 739 304 18 338 874 13.09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 37 824 083 52 168 636 -27.5
Dagligvare, eget utsalg 229 227 146 200 275 099 14.46
Kiosk og bensin 588 218 421 151 39.67
Sum totalt 267 639 447 252 864 886 5.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 25 295 840 39 819 339 -36.47
Dagligvare, eget utsalg 178 866 510 149 560 960 19.59
Kiosk og bensin 433 498 310 773 39.49
Sum totalt 204 595 848 189 691 072 7.86

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Fat/tank 2 120 586 3 027 995 -29.97
Boks 17 643 211 14 316 703 23.24
Flaske 975 507 994 176 -1.88
Sum totalt 20 739 304 18 338 874 13.09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 31 553 863 43 122 279 -26.83
Boks 223 061 154 193 502 444 15.28
Flaske 13 021 424 16 240 141 -19.82
Sum totalt 267 636 441 252 864 864 5.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 21 091 449 33 247 962 -36.56
Boks 174 874 709 145 892 071 19.87
Flaske 8 628 069 10 550 959 -18.22
Sum totalt 204 594 227 189 690 992 7.86
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no