Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 10 790 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 11 746 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 11 809 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 13 116 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Kl. A 2 740 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 934 012 867 073 7,72
Sterksider 405 540 -25,00
Sum totalt 937 157 867 613 8,02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 40 274 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 2 163 0 0,00
Kl. D 13 060 478 11 794 760 10,73
Sterksider 13 170 13 901 -5,26
Sum totalt 13 116 085 11 808 661 11,07
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 40 274 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 2 163 0 0
Kl. D 13 060 478 11 794 760 10.73
Sterksider 13 170 13 901 -5.26
Sum totalt 13 116 085 11 808 661 11,07

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 109 547 113 221 -3.24
Dagligvare, eget utsalg 827 610 754 392 9.71
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 937 157 867 613 8.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 808 136 2 104 701 -14.09
Dagligvare, eget utsalg 11 307 949 9 703 960 16.53
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 13 116 085 11 808 661 11.07
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 808 136 2 104 701 -14.09
Dagligvare, eget utsalg 11 307 949 9 703 960 16.53
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 13 116 085 11 808 661 11.07
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no