Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 2 654 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 2 736 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 2 768 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 0 0 0 0 0 0 3 403 8 173

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Kl. A 22 713 28 264 -19,64
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 413 535 875 743 61,41
Sterksider 1 871 867 115,80
Sum totalt 1 438 119 904 874 58,93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 257 854 127 455 102,31
Kl. C 637 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 15 975 223 13 218 695 20,85
Sterksider 11 964 6 939 72,42
Sum totalt 16 245 678 13 353 089 21,66
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 62 515 77 274 -19.1
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 3 337 432 2 689 641 24.08
Sterksider 2 874 1 098 161.75
Sum totalt 3 402 821 2 768 013 22,93

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 20 364 53 462 -61.91
Dagligvare, eget utsalg 1 417 755 851 368 66.53
Kiosk og bensin 0 44 -100
Sum totalt 1 438 119 904 874 58.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 672 749 1 831 071 -63.26
Dagligvare, eget utsalg 15 572 053 11 520 963 35.16
Kiosk og bensin 876 1 055 -16.97
Sum totalt 16 245 678 13 353 089 21.66
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 42 271 283 035 -85.07
Dagligvare, eget utsalg 3 360 550 2 484 798 35.24
Kiosk og bensin 0 180 -100
Sum totalt 3 402 821 2 768 013 22.93
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no