Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 3 394 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 3 635 13 116
2019 893 894 939 1 249 1 252 1 279 1 519 1 344 866 990 1 015 938 3 976 13 179
2020 903 937 894 1 299 1 471 0 0 0 0 0 0 0 4 033 5 504

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Kl. A 9 115 4 554 100,15
Kl. C 40 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 289 175 1 244 298 3,61
Sterksider 338 497 -31,99
Sum totalt 1 298 668 1 249 349 3,95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 131 912 53 138 148,24
Kl. C 40 0 0,00
Kl. B 0 2 163 -100,00
Kl. D 13 097 608 13 390 428 -2,19
Sterksider 6 780 11 655 -41,83
Sum totalt 13 236 340 13 457 384 -1,64
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 86 373 15 747 448.5
Kl. C 40 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 3 945 557 3 959 448 -0.35
Sterksider 1 436 757 89.7
Sum totalt 4 033 406 3 975 952 1,45

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 13 389 151 186 -91.14
Dagligvare, eget utsalg 1 285 279 1 098 163 17.04
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 298 668 1 249 349 3.95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 673 330 1 825 860 -8.35
Dagligvare, eget utsalg 11 563 010 11 631 524 -0.59
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 13 236 340 13 457 384 -1.64
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 292 172 484 379 -39.68
Dagligvare, eget utsalg 3 741 234 3 491 573 7.15
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 4 033 406 3 975 952 1.45
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no