Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 3 658 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 3 988 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 4 077 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 0 0 0 0 0 0 4 650 8 173

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Kl. A 13 813 9 115 51,54
Kl. C 0 40 -100,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 232 656 1 299 027 -5,11
Sterksider 830 338 145,56
Sum totalt 1 247 299 1 308 520 -4,68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 262 552 132 016 98,88
Kl. C 597 40 1392,50
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 15 908 852 13 270 532 19,88
Sterksider 12 456 6 780 83,72
Sum totalt 16 184 457 13 409 368 20,70
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 76 328 86 389 -11.65
Kl. C 0 40 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. D 4 570 088 3 988 668 14.58
Sterksider 3 704 1 436 157.94
Sum totalt 4 650 120 4 076 533 14,07

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 17 037 15 918 7.03
Dagligvare, eget utsalg 1 230 262 1 292 539 -4.82
Kiosk og bensin 0 63 -100
Sum totalt 1 247 299 1 308 520 -4.68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 673 868 1 692 979 -60.2
Dagligvare, eget utsalg 15 509 776 11 715 339 32.39
Kiosk og bensin 813 1 050 -22.57
Sum totalt 16 184 457 13 409 368 20.7
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 59 308 298 953 -80.16
Dagligvare, eget utsalg 4 590 812 3 777 337 21.54
Kiosk og bensin 0 243 -100
Sum totalt 4 650 120 4 076 533 14.07
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no