Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 5 096 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 5 247 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 5 567 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 0 0 0 0 0 6 198 10 541

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Kl. A 17 217 16 134 6,71
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 528 300 1 473 817 3,70
Sterksider 1 963 606 223,93
Sum totalt 1 547 480 1 490 557 3,82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 263 635 142 590 84,89
Kl. C 597 40 1392,50
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 15 963 335 13 491 824 18,32
Sterksider 13 813 6 511 112,15
Sum totalt 16 241 380 13 640 965 19,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 93 545 102 523 -8.76
Kl. C 0 40 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. D 6 098 388 5 462 485 11.64
Sterksider 5 667 2 042 177.52
Sum totalt 6 197 600 5 567 090 11,33

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 994 55 436 -11.62
Dagligvare, eget utsalg 1 498 486 1 435 037 4.42
Kiosk og bensin 0 84 -100
Sum totalt 1 547 480 1 490 557 3.82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 667 426 1 558 277 -57.17
Dagligvare, eget utsalg 15 573 225 12 081 622 28.9
Kiosk og bensin 729 1 066 -31.61
Sum totalt 16 241 380 13 640 965 19.06
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 108 302 354 389 -69.44
Dagligvare, eget utsalg 6 089 298 5 212 374 16.82
Kiosk og bensin 0 327 -100
Sum totalt 6 197 600 5 567 090 11.33
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no