Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 5 169 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 5 950 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 5 829 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 6 786 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Kl. A 6 558 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 715 345 1 374 573 24,79
Sterksider 2 588 44 5781,82
Sum totalt 1 724 491 1 374 617 25,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 15 207 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 816 -100,00
Kl. D 12 728 876 11 585 308 9,87
Sterksider 21 892 574 3713,94
Sum totalt 12 765 975 11 624 698 9,82
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 15 207 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 6 762 839 5 828 723 16.03
Sterksider 8 172 181 4414.92
Sum totalt 6 786 218 5 828 904 16,42

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 224 510 247 947 -9.45
Dagligvare, eget utsalg 1 499 981 1 126 670 33.13
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 724 491 1 374 617 25.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 921 449 2 169 378 -11.43
Dagligvare, eget utsalg 10 844 526 9 455 320 14.69
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 12 765 975 11 624 698 9.82
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 877 598 1 060 850 -17.27
Dagligvare, eget utsalg 5 908 620 4 768 054 23.92
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 6 786 218 5 828 904 16.42
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no