Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 5 829 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 6 786 13 116
2019 893 894 939 1 249 1 252 1 279 1 519 1 344 866 990 1 015 938 6 507 13 179
2020 903 937 894 1 299 1 471 2 022 1 829 1 797 0 0 0 0 7 526 11 152

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Kl. A 31 545 6 605 377,59
Kl. C 345 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 986 419 1 271 442 56,23
Sterksider 3 755 1 383 171,51
Sum totalt 2 022 064 1 279 430 58,04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 167 410 52 979 215,99
Kl. C 385 0 0,00
Kl. B 0 2 163 -100,00
Kl. D 14 021 474 12 773 594 9,77
Sterksider 8 883 8 013 10,86
Sum totalt 14 198 152 12 836 749 10,61
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 134 036 27 912 380.21
Kl. C 385 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 7 385 930 6 475 955 14.05
Sterksider 5 797 3 015 92.27
Sum totalt 7 526 148 6 506 882 15,66

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 135 854 245 443 -44.65
Dagligvare, eget utsalg 1 886 210 1 033 987 82.42
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 2 022 064 1 279 430 58.04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 430 605 1 848 765 -22.62
Dagligvare, eget utsalg 12 767 547 10 987 984 16.2
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 14 198 152 12 836 749 10.61
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 483 295 918 227 -47.37
Dagligvare, eget utsalg 7 042 853 5 588 655 26.02
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 7 526 148 6 506 882 15.66
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no