Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 8 354 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 8 120 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 9 447 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 0 0 0 0 0 10 541 10 541

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Kl. A 32 687 16 944 92,91
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 500 0 0,00
Kl. D 2 322 553 1 813 115 28,10
Sterksider 12 447 1 541 707,72
Sum totalt 2 368 187 1 831 600 29,30
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 285 185 176 800 61,30
Kl. C 252 385 -34,55
Kl. B 600 0 0,00
Kl. D 16 393 960 14 461 058 13,37
Sterksider 25 046 9 992 150,66
Sum totalt 16 705 043 14 648 235 14,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 163 624 151 052 8.32
Kl. C 0 385 -100
Kl. B 600 0 0
Kl. D 10 354 690 9 288 162 11.48
Sterksider 22 196 7 338 202.48
Sum totalt 10 541 110 9 446 937 11,58

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 172 207 157 540 9.31
Dagligvare, eget utsalg 2 195 980 1 673 845 31.19
Kiosk og bensin 0 215 -100
Sum totalt 2 368 187 1 831 600 29.3
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 685 005 1 332 994 -48.61
Dagligvare, eget utsalg 16 019 675 13 314 089 20.32
Kiosk og bensin 363 1 152 -68.49
Sum totalt 16 705 043 14 648 235 14.04
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 420 515 649 023 -35.21
Dagligvare, eget utsalg 10 120 595 8 797 221 15.04
Kiosk og bensin 0 693 -100
Sum totalt 10 541 110 9 446 937 11.58
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no