Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 7 582 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 8 232 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 8 306 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 9 497 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Kl. A 5 116 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 204 344 1 176 488 2,37
Sterksider 982 3 194 -69,25
Sum totalt 1 210 442 1 179 682 2,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 26 279 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 816 -100,00
Kl. D 12 957 834 11 773 579 10,06
Sterksider 15 744 7 857 100,38
Sum totalt 12 999 857 11 820 252 9,98
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 26 279 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 9 461 302 8 298 228 14.02
Sterksider 9 488 7 645 24.11
Sum totalt 9 497 069 8 305 873 14,34

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 222 543 264 852 -15.97
Dagligvare, eget utsalg 987 899 914 830 7.99
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 210 442 1 179 682 2.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 896 932 2 188 597 -13.33
Dagligvare, eget utsalg 11 102 925 9 631 655 15.28
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 12 999 857 11 820 252 9.98
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 358 915 1 566 684 -13.26
Dagligvare, eget utsalg 8 138 154 6 739 189 20.76
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 9 497 069 8 305 873 14.34
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no