Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 8 306 11 809
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 9 574 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 9 476 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 0 11 253 14 571

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Kl. A 37 288 7 334 408,43
Kl. C 207 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 768 586 1 347 589 31,24
Sterksider 383 1 506 -74,57
Sum totalt 1 806 464 1 356 429 33,18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 206 754 56 994 262,76
Kl. C 592 0 0,00
Kl. B 0 2 163 -100,00
Kl. D 14 882 055 13 034 740 14,17
Sterksider 8 869 8 635 2,71
Sum totalt 15 098 270 13 102 532 15,23
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 188 340 42 968 338.33
Kl. C 592 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 11 056 748 9 428 352 17.27
Sterksider 7 721 4 953 55.89
Sum totalt 11 253 401 9 476 273 18,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 90 481 226 291 -60.02
Dagligvare, eget utsalg 1 715 823 1 129 934 51.85
Kiosk og bensin 160 204 -21.57
Sum totalt 1 806 464 1 356 429 33.18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 197 184 1 880 974 -36.35
Dagligvare, eget utsalg 13 899 978 11 220 651 23.88
Kiosk og bensin 1 108 907 22.16
Sum totalt 15 098 270 13 102 532 15.23
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 739 504 1 426 450 -48.16
Dagligvare, eget utsalg 10 513 044 8 049 095 30.61
Kiosk og bensin 853 728 17.17
Sum totalt 11 253 401 9 476 273 18.75
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no