Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 8 418 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 9 218 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 9 131 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 10 259 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Kl. A 4 578 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 737 0 0,00
Kl. D 755 688 823 904 -8,28
Sterksider 489 1 283 -61,89
Sum totalt 761 492 825 187 -7,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 30 857 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 737 38 755 -98,10
Kl. D 12 889 618 11 611 603 11,01
Sterksider 14 950 9 040 65,38
Sum totalt 12 936 162 11 659 398 10,95
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 30 857 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 737 0 0
Kl. D 10 216 990 9 122 132 12
Sterksider 9 977 8 928 11.75
Sum totalt 10 258 561 9 131 060 12,35

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 91 351 143 924 -36.53
Dagligvare, eget utsalg 670 141 681 263 -1.63
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 761 492 825 187 -7.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 844 359 2 156 367 -14.47
Dagligvare, eget utsalg 11 091 803 9 503 031 16.72
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 12 936 162 11 659 398 10.95
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 450 266 1 710 608 -15.22
Dagligvare, eget utsalg 8 808 295 7 420 452 18.7
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 10 258 561 9 131 060 12.35
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no