Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 30 180 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 33 701 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 32 348 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 27 542 481 339

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 989 446 16 443 748 -14,93
Brus tilsatt søtstoff 13 412 142 15 779 848 -15,00
Brus tilsatt fruktjuice 140 630 124 838 12,65
Sum totalt 27 542 218 32 348 434 -14,86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 258 200 857 262 441 632 -1,62
Brus tilsatt søtstoff 209 358 509 200 282 643 4,53
Brus tilsatt fruktjuice 2 608 058 2 750 299 -5,17
Sum totalt 470 167 424 465 474 574 1,01
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 989 446 16 443 748 -14.93
Brus tilsatt søtstoff 13 412 142 15 779 848 -15
Brus tilsatt fruktjuice 140 630 124 838 12.65
Sum totalt 27 542 218 32 348 434 -14,86

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Uteliv 3 881 100 3 421 314 13.44
Kiosk og bensin 1 525 300 1 476 331 3.32
Dagligvare, eget utsalg 22 056 374 27 390 151 -19.47
Sum totalt 27 462 774 32 287 796 -14.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 58 081 401 55 499 647 4.65
Kiosk og bensin 26 525 180 25 681 758 3.28
Dagligvare, eget utsalg 384 172 349 382 964 359 0.32
Sum totalt 468 778 930 464 145 764 1
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 881 100 3 421 314 13.44
Kiosk og bensin 1 525 300 1 476 331 3.32
Dagligvare, eget utsalg 22 056 374 27 390 151 -19.47
Sum totalt 27 462 774 32 287 796 -14.94
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no