Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 32 348 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 27 542 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 23 555 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 0 0 0 0 0 0 0 0 28 857 144 834

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 12 387 313 11 536 989 7,37
Brus tilsatt søtstoff 16 365 279 11 945 487 37,00
Brus tilsatt fruktjuice 104 023 72 254 43,97
Sum totalt 28 856 615 23 554 730 22,51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 221 690 294 244 828 383 -9,45
Brus tilsatt søtstoff 242 702 306 231 265 252 4,95
Brus tilsatt fruktjuice 1 384 798 1 258 032 10,08
Sum totalt 465 777 398 477 351 667 -2,42
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 12 387 313 11 536 989 7.37
Brus tilsatt søtstoff 16 365 279 11 945 487 37
Brus tilsatt fruktjuice 104 023 72 254 43.97
Sum totalt 28 856 615 23 554 730 22,51

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Uteliv 2 904 034 3 609 928 -19.55
Kiosk og bensin 1 396 100 1 085 559 28.61
Dagligvare, eget utsalg 24 458 254 18 794 004 30.14
Sum totalt 28 758 388 23 489 491 22.43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 53 810 211 57 083 974 -5.73
Kiosk og bensin 23 135 045 24 659 506 -6.18
Dagligvare, eget utsalg 387 647 373 394 512 328 -1.74
Sum totalt 464 592 629 476 255 808 -2.45
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 904 034 3 609 928 -19.55
Kiosk og bensin 1 396 100 1 085 559 28.61
Dagligvare, eget utsalg 24 458 254 18 794 004 30.14
Sum totalt 28 758 388 23 489 491 22.43
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no