Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 23 629 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 28 994 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 26 340 540 804
2021 36 940 42 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 940 79 329

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2021 Januar 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 12 397 171 10 574 758 17,23
Brus tilsatt søtstoff 24 515 868 15 698 259 56,17
Brus tilsatt fruktjuice 27 046 66 645 -59,42
Sum totalt 36 940 085 26 339 662 40,25
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 217 517 897 203 111 693 7,09
Brus tilsatt søtstoff 333 260 524 256 925 297 29,71
Brus tilsatt fruktjuice 626 027 1 074 132 -41,72
Sum totalt 551 404 448 461 111 122 19,58
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 12 397 171 10 574 758 17.23
Brus tilsatt søtstoff 24 515 868 15 698 259 56.17
Brus tilsatt fruktjuice 27 046 66 645 -59.42
Sum totalt 36 940 085 26 339 662 40,25

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Januar 2021 Januar 2020 Endring i %
Uteliv 2 052 222 3 234 001 -36.54
Kiosk og bensin 882 214 1 099 352 -19.75
Dagligvare, eget utsalg 33 982 527 21 951 569 54.81
Sum totalt 36 916 963 26 284 922 40.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 37 402 526 49 123 566 -23.86
Kiosk og bensin 16 968 643 18 967 031 -10.54
Dagligvare, eget utsalg 496 523 279 392 133 999 26.62
Sum totalt 550 894 448 460 224 596 19.7
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 052 222 3 234 001 -36.54
Kiosk og bensin 882 214 1 099 352 -19.75
Dagligvare, eget utsalg 33 982 527 21 951 569 54.81
Sum totalt 36 916 963 26 284 922 40.45
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no