Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 384 688 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 380 211 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 379 092 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 642 132 22 072 237 -1,95
Brus tilsatt søtstoff 23 124 706 23 439 007 -1,34
Brus tilsatt fruktjuice 73 458 88 517 -17,01
Sum totalt 44 840 296 45 599 761 -1,67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 205 619 343 231 305 788 -11,10
Brus tilsatt søtstoff 252 580 156 244 282 087 3,40
Brus tilsatt fruktjuice 1 157 010 1 274 385 -9,21
Sum totalt 459 356 509 476 862 260 -3,67
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 167 171 474 182 392 101 -8.35
Brus tilsatt søtstoff 210 917 045 196 684 922 7.24
Brus tilsatt fruktjuice 1 003 170 1 133 670 -11.51
Sum totalt 379 091 689 380 210 693 -0,29

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Uteliv 3 609 670 4 042 460 -10.71
Kiosk og bensin 1 943 364 2 078 532 -6.5
Dagligvare, eget utsalg 39 223 233 39 395 856 -0.44
Sum totalt 44 776 267 45 516 848 -1.63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 48 161 362 55 247 590 -12.83
Kiosk og bensin 21 989 119 23 657 824 -7.05
Dagligvare, eget utsalg 388 247 456 396 805 462 -2.16
Sum totalt 458 397 937 475 710 876 -3.64
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 39 493 516 45 848 259 -13.86
Kiosk og bensin 18 415 794 19 251 179 -4.34
Dagligvare, eget utsalg 320 346 750 314 082 417 1.99
Sum totalt 378 256 060 379 181 855 -0.24
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no