Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 384 688 481 339
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 382 035 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 381 183 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 0 444 186 487 382

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 421 057 21 732 826 3,17
Brus tilsatt søtstoff 30 086 158 23 251 536 29,39
Brus tilsatt fruktjuice 39 547 73 458 -46,16
Sum totalt 52 546 762 45 057 820 16,62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 212 308 646 206 391 767 2,87
Brus tilsatt søtstoff 313 739 688 254 229 818 23,41
Brus tilsatt fruktjuice 720 029 1 157 010 -37,77
Sum totalt 526 768 363 461 778 595 14,07
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 175 166 099 167 816 251 4.38
Brus tilsatt søtstoff 268 407 833 212 363 081 26.39
Brus tilsatt fruktjuice 611 689 1 003 170 -39.02
Sum totalt 444 185 621 381 182 502 16,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Uteliv 3 237 810 3 759 400 -13.87
Kiosk og bensin 1 471 019 1 553 261 -5.29
Dagligvare, eget utsalg 47 804 185 39 681 130 20.47
Sum totalt 52 513 014 44 993 791 16.71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 40 989 034 49 857 092 -17.79
Kiosk og bensin 17 664 086 19 471 841 -9.28
Dagligvare, eget utsalg 467 526 540 391 491 090 19.42
Sum totalt 526 179 660 460 820 023 14.18
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 33 042 656 40 949 016 -19.31
Kiosk og bensin 14 657 870 16 100 696 -8.96
Dagligvare, eget utsalg 395 990 776 323 297 161 22.49
Sum totalt 443 691 302 380 346 873 16.65
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no