Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 427 604 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 420 318 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 425 450 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 424 839 481 339

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 20 327 658 20 826 482 -2,40
Brus tilsatt søtstoff 19 741 601 15 334 218 28,74
Brus tilsatt fruktjuice 81 703 154 576 -47,14
Sum totalt 40 150 962 36 315 276 10,56
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 246 533 589 258 607 346 -4,67
Brus tilsatt søtstoff 226 435 971 210 738 818 7,45
Brus tilsatt fruktjuice 1 392 361 2 613 247 -46,72
Sum totalt 474 361 921 471 959 411 0,51
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 218 694 811 232 816 381 -6.07
Brus tilsatt søtstoff 204 876 343 190 166 587 7.74
Brus tilsatt fruktjuice 1 267 396 2 467 301 -48.63
Sum totalt 424 838 550 425 450 269 -0,14

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Uteliv 4 185 289 4 186 654 -0.03
Kiosk og bensin 2 042 463 1 818 979 12.29
Dagligvare, eget utsalg 33 850 772 30 219 746 12.02
Sum totalt 40 078 524 36 225 379 10.64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 023 277 57 485 226 -0.8
Kiosk og bensin 25 221 178 25 998 070 -2.99
Dagligvare, eget utsalg 390 994 871 387 104 668 1
Sum totalt 473 239 326 470 587 964 0.56
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 52 141 104 52 739 442 -1.13
Kiosk og bensin 22 735 065 23 990 098 -5.23
Dagligvare, eget utsalg 348 902 425 347 413 680 0.43
Sum totalt 423 778 594 424 143 220 -0.09
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no