Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 420 318 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 425 450 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 424 839 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 417 621 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 656 482 20 327 658 -13,14
Brus tilsatt søtstoff 19 606 478 19 741 601 -0,68
Brus tilsatt fruktjuice 146 910 81 703 79,81
Sum totalt 37 409 870 40 150 962 -6,83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 228 634 612 246 533 589 -7,26
Brus tilsatt søtstoff 244 146 964 226 435 971 7,82
Brus tilsatt fruktjuice 1 339 592 1 392 361 -3,79
Sum totalt 474 121 168 474 361 921 -0,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 200 048 583 218 694 811 -8.53
Brus tilsatt søtstoff 216 291 400 204 876 343 5.57
Brus tilsatt fruktjuice 1 280 580 1 267 396 1.04
Sum totalt 417 620 563 424 838 550 -1,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Uteliv 3 930 465 4 185 289 -6.09
Kiosk og bensin 1 611 097 2 042 463 -21.12
Dagligvare, eget utsalg 31 794 287 33 850 772 -6.08
Sum totalt 37 335 849 40 078 524 -6.84
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 54 992 766 57 023 277 -3.56
Kiosk og bensin 23 226 458 25 221 178 -7.91
Dagligvare, eget utsalg 394 748 977 390 994 871 0.96
Sum totalt 472 968 201 473 239 326 -0.06
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 49 778 724 52 141 104 -4.53
Kiosk og bensin 20 862 276 22 735 065 -8.24
Dagligvare, eget utsalg 345 876 704 348 902 425 -0.87
Sum totalt 416 517 704 423 778 594 -1.71
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no