Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 425 450 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 424 839 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 417 621 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 419 319 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 717 006 17 656 482 0,34
Brus tilsatt søtstoff 22 444 321 19 671 997 14,09
Brus tilsatt fruktjuice 66 210 81 391 -18,65
Sum totalt 40 227 537 37 409 870 7,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 205 679 867 228 634 612 -10,04
Brus tilsatt søtstoff 255 352 480 244 212 483 4,56
Brus tilsatt fruktjuice 1 141 829 1 274 073 -10,38
Sum totalt 462 174 176 474 121 168 -2,52
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 184 888 480 200 048 583 -7.58
Brus tilsatt søtstoff 233 361 366 216 356 919 7.86
Brus tilsatt fruktjuice 1 069 380 1 215 061 -11.99
Sum totalt 419 319 226 417 620 563 0,41

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

November 2019 November 2018 Endring i %
Uteliv 3 482 144 3 930 465 -11.41
Kiosk og bensin 1 615 575 1 611 097 0.28
Dagligvare, eget utsalg 35 073 196 31 794 287 10.31
Sum totalt 40 170 915 37 335 849 7.59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 47 713 041 54 992 766 -13.24
Kiosk og bensin 21 993 597 23 226 458 -5.31
Dagligvare, eget utsalg 391 526 365 394 748 977 -0.82
Sum totalt 461 233 003 472 968 201 -2.48
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 42 975 660 49 778 724 -13.67
Kiosk og bensin 20 031 369 20 862 276 -3.98
Dagligvare, eget utsalg 355 419 946 345 876 704 2.76
Sum totalt 418 426 975 416 517 704 0.46
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no