Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 424 839 481 339
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 419 636 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 421 593 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 487 382 540 804

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

November 2020 November 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 660 541 17 799 054 4,84
Brus tilsatt søtstoff 24 505 457 22 545 354 8,69
Brus tilsatt fruktjuice 30 261 66 210 -54,30
Sum totalt 43 196 259 40 410 618 6,89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 213 170 133 206 450 871 3,25
Brus tilsatt søtstoff 315 699 791 256 995 796 22,84
Brus tilsatt fruktjuice 684 080 1 141 829 -40,09
Sum totalt 529 554 004 464 588 496 13,98
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 193 826 640 185 615 305 4.42
Brus tilsatt søtstoff 292 913 290 234 908 435 24.69
Brus tilsatt fruktjuice 641 950 1 069 380 -39.97
Sum totalt 487 381 880 421 593 120 15,60

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

November 2020 November 2019 Endring i %
Uteliv 2 342 946 3 608 015 -35.06
Kiosk og bensin 1 030 552 1 267 252 -18.68
Dagligvare, eget utsalg 39 796 390 35 478 729 12.17
Sum totalt 43 169 888 40 353 996 6.98
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 39 723 965 49 406 623 -19.6
Kiosk og bensin 17 427 386 19 232 521 -9.39
Dagligvare, eget utsalg 471 844 201 395 008 179 19.45
Sum totalt 528 995 552 463 647 323 14.09
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 35 385 602 44 557 031 -20.58
Kiosk og bensin 15 688 422 17 367 948 -9.67
Dagligvare, eget utsalg 435 787 166 358 775 890 21.47
Sum totalt 486 861 190 420 700 869 15.73
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no