Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 466 827 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 474 974 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 481 339 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 460 476 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 20 791 387 28 586 029 -27,27
Brus tilsatt søtstoff 21 991 114 27 855 564 -21,05
Brus tilsatt fruktjuice 72 449 59 012 22,77
Sum totalt 42 854 950 56 500 605 -24,15
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 220 839 970 247 280 840 -10,69
Brus tilsatt søtstoff 238 282 514 232 731 907 2,38
Brus tilsatt fruktjuice 1 353 029 1 326 408 2,01
Sum totalt 460 475 513 481 339 155 -4,33
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 220 839 970 247 280 840 -10.69
Brus tilsatt søtstoff 238 282 514 232 731 907 2.38
Brus tilsatt fruktjuice 1 353 029 1 326 408 2.01
Sum totalt 460 475 513 481 339 155 -4,33

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Uteliv 4 737 381 5 214 042 -9.14
Kiosk og bensin 1 962 228 2 364 182 -17
Dagligvare, eget utsalg 36 106 419 48 872 273 -26.12
Sum totalt 42 806 028 56 450 497 -24.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 54 516 105 57 355 146 -4.95
Kiosk og bensin 22 824 504 25 099 247 -9.06
Dagligvare, eget utsalg 381 983 123 397 774 698 -3.97
Sum totalt 459 323 732 480 229 091 -4.35
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 54 516 105 57 355 146 -4.95
Kiosk og bensin 22 824 504 25 099 247 -9.06
Dagligvare, eget utsalg 381 983 123 397 774 698 -3.97
Sum totalt 459 323 732 480 229 091 -4.35
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no