Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 474 974 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 481 339 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 460 476 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 461 301 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Desember 2019 Desember 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 278 921 20 791 387 -7,27
Brus tilsatt søtstoff 22 661 201 21 991 114 3,05
Brus tilsatt fruktjuice 42 130 72 449 -41,85
Sum totalt 41 982 252 42 854 950 -2,04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 204 167 401 220 839 970 -7,55
Brus tilsatt søtstoff 256 022 567 238 348 033 7,42
Brus tilsatt fruktjuice 1 111 510 1 287 510 -13,67
Sum totalt 461 301 478 460 475 513 0,18
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 204 167 401 220 839 970 -7.55
Brus tilsatt søtstoff 256 022 567 238 348 033 7.42
Brus tilsatt fruktjuice 1 111 510 1 287 510 -13.67
Sum totalt 461 301 478 460 475 513 0,18

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Desember 2019 Desember 2018 Endring i %
Uteliv 4 190 047 4 737 381 -11.55
Kiosk og bensin 1 865 205 1 962 228 -4.94
Dagligvare, eget utsalg 35 889 238 36 106 419 -0.6
Sum totalt 41 944 490 42 806 028 -2.01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 47 165 707 54 516 105 -13.48
Kiosk og bensin 21 896 574 22 824 504 -4.07
Dagligvare, eget utsalg 391 309 184 381 983 123 2.44
Sum totalt 460 371 465 459 323 732 0.23
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 47 165 707 54 516 105 -13.48
Kiosk og bensin 21 896 574 22 824 504 -4.07
Dagligvare, eget utsalg 391 309 184 381 983 123 2.44
Sum totalt 460 371 465 459 323 732 0.23
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no