Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 64 790 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 54 362 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 63 321 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 0 0 0 0 0 0 0 60 039 186 911

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 973 535 14 572 573 -4,11
Brus tilsatt søtstoff 19 783 956 19 801 613 -0,09
Brus tilsatt fruktjuice 107 680 90 273 19,28
Sum totalt 33 865 171 34 464 459 -1,74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 201 713 522 221 262 094 -8,84
Brus tilsatt søtstoff 255 214 434 246 839 431 3,39
Brus tilsatt fruktjuice 1 091 539 1 333 317 -18,13
Sum totalt 458 019 495 469 434 842 -2,43
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 24 506 007 26 959 886 -9.1
Brus tilsatt søtstoff 35 358 759 36 166 892 -2.23
Brus tilsatt fruktjuice 174 325 194 296 -10.28
Sum totalt 60 039 091 63 321 074 -5,18

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Uteliv 3 477 389 3 064 198 13.48
Kiosk og bensin 1 464 210 1 446 312 1.24
Dagligvare, eget utsalg 28 824 850 29 872 076 -3.51
Sum totalt 33 766 449 34 382 586 -1.79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 47 767 999 53 341 804 -10.45
Kiosk og bensin 21 776 935 23 183 615 -6.07
Dagligvare, eget utsalg 387 571 186 391 705 355 -1.06
Sum totalt 457 116 120 468 230 774 -2.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 570 524 5 968 232 10.09
Kiosk og bensin 2 722 773 2 842 412 -4.21
Dagligvare, eget utsalg 50 592 332 54 330 330 -6.88
Sum totalt 59 885 629 63 140 974 -5.16
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no