Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 54 541 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 63 629 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 60 387 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 329 141 337

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Februar 2021 Februar 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 14 625 001 14 032 853 4,22
Brus tilsatt søtstoff 27 699 294 19 907 255 39,14
Brus tilsatt fruktjuice 64 479 107 680 -40,12
Sum totalt 42 388 774 34 047 788 24,50
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 218 110 045 202 527 339 7,69
Brus tilsatt søtstoff 341 052 563 256 904 932 32,75
Brus tilsatt fruktjuice 582 826 1 091 539 -46,61
Sum totalt 559 745 434 460 523 810 21,55
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 27 022 172 24 607 611 9.81
Brus tilsatt søtstoff 52 215 162 35 605 514 46.65
Brus tilsatt fruktjuice 91 525 174 325 -47.5
Sum totalt 79 328 859 60 387 450 31,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Februar 2021 Februar 2020 Endring i %
Uteliv 2 163 147 3 636 171 -40.51
Kiosk og bensin 1 069 543 1 091 699 -2.03
Dagligvare, eget utsalg 39 098 608 29 221 196 33.8
Sum totalt 42 331 298 33 949 066 24.69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 35 929 502 49 575 174 -27.53
Kiosk og bensin 16 946 487 18 924 605 -10.45
Dagligvare, eget utsalg 506 400 691 391 120 656 29.47
Sum totalt 559 276 680 459 620 435 21.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 215 369 6 870 172 -38.64
Kiosk og bensin 1 951 757 2 191 051 -10.92
Dagligvare, eget utsalg 73 081 135 51 172 765 42.81
Sum totalt 79 248 261 60 233 988 31.57
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no