Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 112 969 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 110 544 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 97 698 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 0 106 617 419 319

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 093 168 22 486 541 -15,09
Brus tilsatt søtstoff 24 120 855 20 767 538 16,15
Brus tilsatt fruktjuice 81 472 82 533 -1,29
Sum totalt 43 295 495 43 336 612 -0,09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 217 868 721 239 387 430 -8,99
Brus tilsatt søtstoff 250 192 748 227 916 730 9,77
Brus tilsatt fruktjuice 1 332 256 1 189 785 11,97
Sum totalt 469 393 725 468 493 945 0,19
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 46 053 054 49 024 303 -6.06
Brus tilsatt søtstoff 60 287 747 48 443 032 24.45
Brus tilsatt fruktjuice 275 768 231 022 19.37
Sum totalt 106 616 569 97 698 357 9,13

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Uteliv 4 228 239 4 818 724 -12.25
Kiosk og bensin 1 954 285 2 182 438 -10.45
Dagligvare, eget utsalg 36 545 627 36 263 549 0.78
Sum totalt 42 728 151 43 264 711 -1.24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 52 751 319 55 985 069 -5.78
Kiosk og bensin 22 955 462 24 151 292 -4.95
Dagligvare, eget utsalg 391 987 433 387 323 670 1.2
Sum totalt 467 694 214 467 460 031 0.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 196 471 11 961 257 -14.75
Kiosk og bensin 4 796 697 4 665 739 2.81
Dagligvare, eget utsalg 90 875 957 80 871 647 12.37
Sum totalt 105 869 125 97 498 643 8.59
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no