Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 98 079 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 107 124 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 105 800 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 0 0 0 0 0 0 0 141 337 226 982

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 493 895 17 364 663 23,78
Brus tilsatt søtstoff 40 473 076 27 994 818 44,57
Brus tilsatt fruktjuice 41 248 53 075 -22,28
Sum totalt 62 008 219 45 412 556 36,54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 222 239 277 200 757 243 10,70
Brus tilsatt søtstoff 353 530 821 260 620 785 35,65
Brus tilsatt fruktjuice 570 999 1 063 142 -46,29
Sum totalt 576 341 097 462 441 170 24,63
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 48 516 067 41 972 274 15.59
Brus tilsatt søtstoff 92 688 238 63 600 332 45.74
Brus tilsatt fruktjuice 132 773 227 400 -41.61
Sum totalt 141 337 078 105 800 006 33,59

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Uteliv 2 880 549 2 810 901 2.48
Kiosk og bensin 1 496 805 1 030 509 45.25
Dagligvare, eget utsalg 57 596 966 41 540 664 38.65
Sum totalt 61 974 320 45 382 074 36.56
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 35 999 150 48 034 217 -25.06
Kiosk og bensin 17 412 783 18 264 870 -4.67
Dagligvare, eget utsalg 522 456 993 395 277 962 32.17
Sum totalt 575 868 926 461 577 049 24.76
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 095 918 9 681 073 -26.7
Kiosk og bensin 3 448 562 3 221 560 7.05
Dagligvare, eget utsalg 130 678 101 92 713 429 40.95
Sum totalt 141 222 581 105 616 062 33.71
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no