Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 150 546 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 153 087 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 144 796 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 134 529 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 256 006 17 044 584 -4,63
Brus tilsatt søtstoff 20 497 171 17 128 974 19,66
Brus tilsatt fruktjuice 77 782 79 255 -1,86
Sum totalt 36 830 959 34 252 813 7,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 238 598 852 253 408 912 -5,84
Brus tilsatt søtstoff 231 284 927 210 966 677 9,63
Brus tilsatt fruktjuice 1 188 312 2 306 973 -48,49
Sum totalt 471 072 091 466 682 562 0,94
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 65 280 309 73 962 297 -11.74
Brus tilsatt søtstoff 68 940 203 70 387 183 -2.06
Brus tilsatt fruktjuice 308 804 446 900 -30.9
Sum totalt 134 529 316 144 796 380 -7,09

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv 4 258 364 4 160 528 2.35
Kiosk og bensin 1 848 353 1 919 414 -3.7
Dagligvare, eget utsalg 30 655 028 28 101 044 9.09
Sum totalt 36 761 745 34 180 986 7.55
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 082 905 57 587 884 -2.61
Kiosk og bensin 24 080 231 26 096 485 -7.73
Dagligvare, eget utsalg 389 877 654 381 593 352 2.17
Sum totalt 470 040 790 465 277 721 1.02
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 16 219 621 17 491 862 -7.27
Kiosk og bensin 6 514 092 7 533 108 -13.53
Dagligvare, eget utsalg 111 526 675 119 423 719 -6.61
Sum totalt 134 260 388 144 448 689 -7.05
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no