Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 153 087 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 144 796 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 134 529 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 144 834 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 401 031 16 256 006 0,89
Brus tilsatt søtstoff 21 722 286 20 497 171 5,98
Brus tilsatt fruktjuice 94 260 77 782 21,18
Sum totalt 38 217 577 36 830 959 3,76
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 218 013 746 238 598 852 -8,63
Brus tilsatt søtstoff 251 417 863 231 284 927 8,70
Brus tilsatt fruktjuice 1 348 734 1 188 312 13,50
Sum totalt 470 780 343 471 072 091 -0,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 62 454 085 65 280 309 -4.33
Brus tilsatt søtstoff 82 010 033 68 940 203 18.96
Brus tilsatt fruktjuice 370 028 308 804 19.83
Sum totalt 144 834 146 134 529 316 7,66

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2019 April 2018 Endring i %
Uteliv 3 650 611 4 258 364 -14.27
Kiosk og bensin 1 890 921 1 848 353 2.3
Dagligvare, eget utsalg 32 589 321 30 655 028 6.31
Sum totalt 38 130 853 36 761 745 3.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 52 143 566 56 082 905 -7.02
Kiosk og bensin 22 998 030 24 080 231 -4.49
Dagligvare, eget utsalg 394 419 334 389 877 654 1.16
Sum totalt 469 560 930 470 040 790 -0.1
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 13 847 082 16 219 621 -14.63
Kiosk og bensin 6 687 618 6 514 092 2.66
Dagligvare, eget utsalg 123 962 886 111 526 675 11.15
Sum totalt 144 497 586 134 260 388 7.62
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no