Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 144 796 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 134 529 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 144 834 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 54 517 43 225 0 0 0 0 143 000 339 454

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 678 881 16 401 031 -16,60
Brus tilsatt søtstoff 24 015 579 21 722 286 10,56
Brus tilsatt fruktjuice 27 247 94 260 -71,09
Sum totalt 37 721 707 38 217 577 -1,30
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 197 201 233 218 013 746 -9,55
Brus tilsatt søtstoff 261 269 787 251 417 863 3,92
Brus tilsatt fruktjuice 996 129 1 348 734 -26,14
Sum totalt 459 467 149 470 780 343 -2,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 55 487 917 62 454 085 -11.15
Brus tilsatt søtstoff 87 257 253 82 010 033 6.4
Brus tilsatt fruktjuice 254 647 370 028 -31.18
Sum totalt 142 999 817 144 834 146 -1,27

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Uteliv 812 420 3 650 611 -77.75
Kiosk og bensin 1 337 784 1 890 921 -29.25
Dagligvare, eget utsalg 35 547 777 32 589 321 9.08
Sum totalt 37 697 981 38 130 853 -1.14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 43 403 679 52 143 566 -16.76
Kiosk og bensin 20 669 401 22 998 030 -10.13
Dagligvare, eget utsalg 394 592 946 394 419 334 0.04
Sum totalt 458 666 026 469 560 930 -2.32
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 085 054 13 847 082 -27.17
Kiosk og bensin 5 460 445 6 687 618 -18.35
Dagligvare, eget utsalg 127 246 648 123 962 886 2.65
Sum totalt 142 792 147 144 497 586 -1.18
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no