Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 135 049 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 145 571 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 143 596 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 0 0 0 0 0 182 516 344 206

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 993 567 13 702 413 2,12
Brus tilsatt søtstoff 27 147 010 24 066 734 12,80
Brus tilsatt fruktjuice 37 914 27 247 39,15
Sum totalt 41 178 491 37 796 394 8,95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 222 530 431 197 989 669 12,39
Brus tilsatt søtstoff 356 611 097 262 804 623 35,69
Brus tilsatt fruktjuice 581 666 996 129 -41,61
Sum totalt 579 723 194 461 790 421 25,54
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 62 509 634 55 674 687 12.28
Brus tilsatt søtstoff 119 835 248 87 667 066 36.69
Brus tilsatt fruktjuice 170 687 254 647 -32.97
Sum totalt 182 515 569 143 596 400 27,10

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv 1 984 414 837 007 137.08
Kiosk og bensin 1 041 779 1 052 835 -1.05
Dagligvare, eget utsalg 38 120 892 35 882 826 6.24
Sum totalt 41 147 085 37 772 668 8.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 37 146 557 45 054 988 -17.55
Kiosk og bensin 17 401 727 17 579 369 -1.01
Dagligvare, eget utsalg 524 695 059 398 354 941 31.72
Sum totalt 579 243 343 460 989 298 25.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 9 080 332 10 518 080 -13.67
Kiosk og bensin 4 490 341 4 274 395 5.05
Dagligvare, eget utsalg 168 798 993 128 596 255 31.26
Sum totalt 182 369 666 143 388 730 27.19
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no