Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 195 616 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 183 451 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 174 006 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 180 078 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 042 931 19 546 689 -17,93
Brus tilsatt søtstoff 19 061 493 19 762 364 -3,55
Brus tilsatt fruktjuice 139 836 167 349 -16,44
Sum totalt 35 244 260 39 476 402 -10,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 214 509 988 238 063 225 -9,89
Brus tilsatt søtstoff 250 716 992 232 648 396 7,77
Brus tilsatt fruktjuice 1 321 221 1 182 477 11,73
Sum totalt 466 548 201 471 894 098 -1,13
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 78 497 016 84 826 998 -7.46
Brus tilsatt søtstoff 101 071 526 88 702 567 13.94
Brus tilsatt fruktjuice 509 864 476 153 7.08
Sum totalt 180 078 406 174 005 718 3,49

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Uteliv 3 872 931 4 634 714 -16.44
Kiosk og bensin 1 827 778 2 327 641 -21.48
Dagligvare, eget utsalg 29 412 427 32 357 546 -9.1
Sum totalt 35 113 136 39 319 901 -10.7
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 51 381 783 56 267 480 -8.68
Kiosk og bensin 22 498 167 23 984 069 -6.2
Dagligvare, eget utsalg 391 474 215 390 616 567 0.22
Sum totalt 465 354 165 470 868 116 -1.17
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 17 720 013 20 854 335 -15.03
Kiosk og bensin 8 515 396 8 841 733 -3.69
Dagligvare, eget utsalg 153 375 313 143 884 221 6.6
Sum totalt 179 610 722 173 580 289 3.47
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no