Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 183 451 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 174 006 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 180 078 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 0 0 0 0 0 0 186 911 241 711

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mai 2020 Mai 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 888 263 16 042 931 5,27
Brus tilsatt søtstoff 26 978 927 19 061 493 41,54
Brus tilsatt fruktjuice 44 012 139 836 -68,53
Sum totalt 43 911 202 35 244 260 24,59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 198 046 565 214 509 988 -7,67
Brus tilsatt søtstoff 269 187 221 250 716 992 7,37
Brus tilsatt fruktjuice 900 305 1 321 221 -31,86
Sum totalt 468 134 091 466 548 201 0,34
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 72 376 180 78 497 016 -7.8
Brus tilsatt søtstoff 114 236 180 101 071 526 13.03
Brus tilsatt fruktjuice 298 659 509 864 -41.42
Sum totalt 186 911 019 180 078 406 3,79

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mai 2020 Mai 2019 Endring i %
Uteliv 1 781 963 3 872 931 -53.99
Kiosk og bensin 1 832 903 1 827 778 0.28
Dagligvare, eget utsalg 40 263 202 29 412 427 36.89
Sum totalt 43 878 068 35 113 136 24.96
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 41 312 711 51 381 783 -19.6
Kiosk og bensin 20 674 526 22 498 167 -8.11
Dagligvare, eget utsalg 405 443 721 391 474 215 3.57
Sum totalt 467 430 958 465 354 165 0.45
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 11 867 017 17 720 013 -33.03
Kiosk og bensin 7 293 348 8 515 396 -14.35
Dagligvare, eget utsalg 167 509 850 153 375 313 9.22
Sum totalt 186 670 215 179 610 722 3.93
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no