Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 174 739 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 181 025 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 187 649 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 0 0 0 0 0 226 982 344 206

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 15 348 389 16 923 048 -9,30
Brus tilsatt søtstoff 29 081 425 27 085 746 7,37
Brus tilsatt fruktjuice 36 457 44 012 -17,17
Sum totalt 44 466 271 44 052 806 0,94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 220 955 772 198 802 777 11,14
Brus tilsatt søtstoff 358 606 776 270 686 758 32,48
Brus tilsatt fruktjuice 574 111 900 305 -36,23
Sum totalt 580 136 659 470 389 840 23,33
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 77 858 023 72 597 735 7.25
Brus tilsatt søtstoff 148 916 673 114 752 812 29.77
Brus tilsatt fruktjuice 207 144 298 659 -30.64
Sum totalt 226 981 840 187 649 206 20,96

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv 2 976 383 1 876 652 58.6
Kiosk og bensin 1 573 723 1 417 250 11.04
Dagligvare, eget utsalg 39 884 792 40 725 770 -2.06
Sum totalt 44 434 898 44 019 672 0.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 38 246 288 42 922 955 -10.9
Kiosk og bensin 17 558 200 17 313 348 1.41
Dagligvare, eget utsalg 523 854 081 409 450 404 27.94
Sum totalt 579 658 569 469 686 707 23.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 12 056 715 12 394 732 -2.73
Kiosk og bensin 6 064 064 5 691 645 6.54
Dagligvare, eget utsalg 208 683 785 169 322 025 23.25
Sum totalt 226 804 564 187 408 402 21.02
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no