Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 229 816 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 233 903 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 230 212 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 219 098 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 000 528 22 209 520 -0,94
Brus tilsatt søtstoff 22 905 945 24 403 434 -6,14
Brus tilsatt fruktjuice 185 545 148 603 24,86
Sum totalt 45 092 018 46 761 557 -3,57
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 237 854 233 250 951 298 -5,22
Brus tilsatt søtstoff 231 150 907 218 391 518 5,84
Brus tilsatt fruktjuice 1 219 419 1 939 899 -37,14
Sum totalt 470 224 559 471 282 715 -0,22
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 106 827 526 116 254 133 -8.11
Brus tilsatt søtstoff 111 608 512 113 189 512 -1.4
Brus tilsatt fruktjuice 661 698 768 687 -13.92
Sum totalt 219 097 736 230 212 332 -4,83

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv 5 810 328 6 361 031 -8.66
Kiosk og bensin 2 516 582 2 563 893 -1.85
Dagligvare, eget utsalg 36 597 719 37 701 734 -2.93
Sum totalt 44 924 629 46 626 658 -3.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 55 716 777 57 570 786 -3.22
Kiosk og bensin 23 936 758 25 802 545 -7.23
Dagligvare, eget utsalg 389 512 552 386 617 705 0.75
Sum totalt 469 166 087 469 991 036 -0.18
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 26 664 663 28 303 032 -5.79
Kiosk og bensin 11 358 315 12 520 804 -9.28
Dagligvare, eget utsalg 180 481 940 188 744 086 -4.38
Sum totalt 218 504 918 229 567 922 -4.82
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no