Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 229 816 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 233 903 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 230 212 481 339
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 220 155 462 631

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 140 308 22 209 520 -0,31
Brus tilsatt søtstoff 23 090 253 24 403 434 -5,38
Brus tilsatt fruktjuice 185 545 148 603 24,86
Sum totalt 45 416 106 46 761 557 -2,88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 238 194 769 250 951 298 -5,08
Brus tilsatt søtstoff 231 867 801 218 391 518 6,17
Brus tilsatt fruktjuice 1 219 419 1 939 899 -37,14
Sum totalt 471 281 989 471 282 715 0,00
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 107 168 062 116 254 133 -7.82
Brus tilsatt søtstoff 112 325 406 113 189 512 -0.76
Brus tilsatt fruktjuice 661 698 768 687 -13.92
Sum totalt 220 155 166 230 212 332 -4,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv 5 968 075 6 361 031 -6.18
Kiosk og bensin 2 349 965 2 563 893 -8.34
Dagligvare, eget utsalg 36 930 677 37 701 734 -2.05
Sum totalt 45 248 717 46 626 658 -2.96
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 442 652 57 570 786 -1.96
Kiosk og bensin 23 052 500 25 802 545 -10.66
Dagligvare, eget utsalg 390 728 365 386 617 705 1.06
Sum totalt 470 223 517 469 991 036 0.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 27 390 538 28 303 032 -3.22
Kiosk og bensin 10 474 057 12 520 804 -16.35
Dagligvare, eget utsalg 181 697 753 188 744 086 -3.73
Sum totalt 219 562 348 229 567 922 -4.36
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no