Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 233 903 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 230 212 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 219 098 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 222 838 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 443 173 22 000 528 -16,17
Brus tilsatt søtstoff 24 144 782 22 905 945 5,41
Brus tilsatt fruktjuice 171 951 185 545 -7,33
Sum totalt 42 759 906 45 092 018 -5,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 210 952 633 237 854 233 -11,31
Brus tilsatt søtstoff 251 955 829 231 150 907 9,00
Brus tilsatt fruktjuice 1 307 627 1 219 419 7,23
Sum totalt 464 216 089 470 224 559 -1,28
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 96 940 189 106 827 526 -9.26
Brus tilsatt søtstoff 125 216 308 111 608 512 12.19
Brus tilsatt fruktjuice 681 815 661 698 3.04
Sum totalt 222 838 312 219 097 736 1,71

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Uteliv 5 038 197 5 810 328 -13.29
Kiosk og bensin 2 389 809 2 516 582 -5.04
Dagligvare, eget utsalg 35 242 583 36 597 719 -3.7
Sum totalt 42 670 589 44 924 629 -5.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 609 652 55 716 777 -9.17
Kiosk og bensin 22 371 394 23 936 758 -6.54
Dagligvare, eget utsalg 390 119 079 389 512 552 0.16
Sum totalt 463 100 125 469 166 087 -1.29
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 22 758 210 26 664 663 -14.65
Kiosk og bensin 10 905 205 11 358 315 -3.99
Dagligvare, eget utsalg 188 617 896 180 481 940 4.51
Sum totalt 222 281 311 218 504 918 1.73
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no