Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 230 212 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 219 098 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 222 838 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 54 517 43 225 0 0 0 0 241 711 339 454

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 729 242 18 443 173 23,24
Brus tilsatt søtstoff 31 983 198 24 144 782 32,46
Brus tilsatt fruktjuice 87 624 171 951 -49,04
Sum totalt 54 800 064 42 759 906 28,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 202 332 634 210 952 633 -4,09
Brus tilsatt søtstoff 277 025 637 251 955 829 9,95
Brus tilsatt fruktjuice 815 978 1 307 627 -37,60
Sum totalt 480 174 249 464 216 089 3,44
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 95 105 422 96 940 189 -1.89
Brus tilsatt søtstoff 146 219 378 125 216 308 16.77
Brus tilsatt fruktjuice 386 283 681 815 -43.34
Sum totalt 241 711 083 222 838 312 8,47

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Uteliv 4 287 730 5 038 197 -14.9
Kiosk og bensin 2 808 037 2 389 809 17.5
Dagligvare, eget utsalg 47 635 701 35 242 583 35.17
Sum totalt 54 731 468 42 670 589 28.27
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 40 562 244 50 609 652 -19.85
Kiosk og bensin 21 092 754 22 371 394 -5.72
Dagligvare, eget utsalg 417 836 839 390 119 079 7.1
Sum totalt 479 491 837 463 100 125 3.54
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 16 154 747 22 758 210 -29.02
Kiosk og bensin 10 101 385 10 905 205 -7.37
Dagligvare, eget utsalg 215 145 551 188 617 896 14.06
Sum totalt 241 401 683 222 281 311 8.6
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no