Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 266 106 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 269 934 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 266 648 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 259 232 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2018 Juli 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 764 592 19 390 729 -3,23
Brus tilsatt søtstoff 21 211 896 16 931 511 25,28
Brus tilsatt fruktjuice 158 220 113 421 39,50
Sum totalt 40 134 708 36 435 661 10,15
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 237 228 096 249 885 323 -5,07
Brus tilsatt søtstoff 235 431 292 219 985 681 7,02
Brus tilsatt fruktjuice 1 264 218 1 816 816 -30,42
Sum totalt 473 923 606 471 687 820 0,47
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 125 592 118 135 644 862 -7.41
Brus tilsatt søtstoff 132 820 408 130 121 023 2.07
Brus tilsatt fruktjuice 819 918 882 108 -7.05
Sum totalt 259 232 444 266 647 993 -2,78

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2018 Juli 2017 Endring i %
Uteliv 5 203 515 5 220 856 -0.33
Kiosk og bensin 2 028 118 1 926 479 5.28
Dagligvare, eget utsalg 32 756 699 29 192 041 12.21
Sum totalt 39 988 332 36 339 376 10.04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 55 699 436 57 543 448 -3.2
Kiosk og bensin 24 038 397 25 497 406 -5.72
Dagligvare, eget utsalg 393 077 210 387 402 181 1.46
Sum totalt 472 815 043 470 443 035 0.5
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 31 868 178 33 523 888 -4.94
Kiosk og bensin 13 386 433 14 447 283 -7.34
Dagligvare, eget utsalg 213 238 639 217 936 127 -2.16
Sum totalt 258 493 250 265 907 298 -2.79
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no