Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 269 934 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 266 648 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 259 232 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 258 080 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 15 197 803 18 764 592 -19,01
Brus tilsatt søtstoff 19 949 860 21 211 896 -5,95
Brus tilsatt fruktjuice 94 195 158 220 -40,47
Sum totalt 35 241 858 40 134 708 -12,19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 207 385 844 237 228 096 -12,58
Brus tilsatt søtstoff 250 693 793 235 431 292 6,48
Brus tilsatt fruktjuice 1 243 602 1 264 218 -1,63
Sum totalt 459 323 239 473 923 606 -3,08
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 112 137 992 125 592 118 -10.71
Brus tilsatt søtstoff 145 166 168 132 820 408 9.3
Brus tilsatt fruktjuice 776 010 819 918 -5.36
Sum totalt 258 080 170 259 232 444 -0,44

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Uteliv 4 485 425 5 203 515 -13.8
Kiosk og bensin 1 664 281 2 028 118 -17.94
Dagligvare, eget utsalg 29 007 353 32 756 699 -11.45
Sum totalt 35 157 059 39 988 332 -12.08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 891 562 55 699 436 -10.43
Kiosk og bensin 22 007 557 24 038 397 -8.45
Dagligvare, eget utsalg 386 369 733 393 077 210 -1.71
Sum totalt 458 268 852 472 815 043 -3.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 27 243 635 31 868 178 -14.51
Kiosk og bensin 12 569 486 13 386 433 -6.1
Dagligvare, eget utsalg 217 625 249 213 238 639 2.06
Sum totalt 257 438 370 258 493 250 -0.41
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no