Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 266 648 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 259 232 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 258 080 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 54 517 43 225 50 364 52 547 0 0 296 228 442 365

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 466 038 15 197 803 41,24
Brus tilsatt søtstoff 32 983 094 19 949 860 65,33
Brus tilsatt fruktjuice 68 199 94 195 -27,60
Sum totalt 54 517 331 35 241 858 54,69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 208 600 869 207 385 844 0,59
Brus tilsatt søtstoff 290 058 871 250 693 793 15,70
Brus tilsatt fruktjuice 789 982 1 243 602 -36,48
Sum totalt 499 449 722 459 323 239 8,74
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 116 571 460 112 137 992 3.95
Brus tilsatt søtstoff 179 202 472 145 166 168 23.45
Brus tilsatt fruktjuice 454 482 776 010 -41.43
Sum totalt 296 228 414 258 080 170 14,78

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Uteliv 5 021 065 4 485 425 11.94
Kiosk og bensin 2 115 603 1 664 281 27.12
Dagligvare, eget utsalg 47 323 418 29 007 353 63.14
Sum totalt 54 460 086 35 157 059 54.91
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 41 097 884 49 891 562 -17.63
Kiosk og bensin 21 544 076 22 007 557 -2.11
Dagligvare, eget utsalg 436 152 904 386 369 733 12.88
Sum totalt 498 794 864 458 268 852 8.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 21 175 812 27 243 635 -22.27
Kiosk og bensin 12 216 988 12 569 486 -2.8
Dagligvare, eget utsalg 262 468 969 217 625 249 20.61
Sum totalt 295 861 769 257 438 370 14.93
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no