Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 313 224 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 302 361 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 297 377 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 295 672 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2019 August 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 15 434 018 16 809 713 -8,18
Brus tilsatt søtstoff 22 078 215 21 212 084 4,08
Brus tilsatt fruktjuice 79 916 122 370 -34,69
Sum totalt 37 592 149 38 144 167 -1,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 206 010 149 236 629 158 -12,94
Brus tilsatt søtstoff 251 559 924 238 449 240 5,50
Brus tilsatt fruktjuice 1 201 148 1 276 641 -5,91
Sum totalt 458 771 221 476 355 039 -3,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 127 572 010 142 401 831 -10.41
Brus tilsatt søtstoff 167 244 383 154 032 492 8.58
Brus tilsatt fruktjuice 855 926 942 288 -9.17
Sum totalt 295 672 319 297 376 611 -0,57

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2019 August 2018 Endring i %
Uteliv 4 289 152 5 092 055 -15.77
Kiosk og bensin 1 681 465 1 763 963 -4.68
Dagligvare, eget utsalg 31 554 120 31 178 547 1.2
Sum totalt 37 524 737 38 034 565 -1.34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 088 659 55 894 074 -12.18
Kiosk og bensin 21 925 059 23 910 095 -8.3
Dagligvare, eget utsalg 386 247 698 395 423 812 -2.32
Sum totalt 457 261 416 475 227 981 -3.78
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 31 532 787 36 960 233 -14.68
Kiosk og bensin 14 250 951 15 150 396 -5.94
Dagligvare, eget utsalg 248 681 761 244 417 186 1.74
Sum totalt 294 465 499 296 527 815 -0.7
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no