Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 302 361 481 339
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 298 907 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 297 391 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 0 341 120 487 382

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 491 176 15 484 591 6,50
Brus tilsatt søtstoff 26 907 891 22 236 873 21,01
Brus tilsatt fruktjuice 67 728 79 916 -15,25
Sum totalt 43 466 795 37 801 380 14,99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 210 357 776 206 733 141 1,75
Brus tilsatt søtstoff 296 358 991 253 181 128 17,05
Brus tilsatt fruktjuice 777 794 1 201 148 -35,25
Sum totalt 507 494 561 461 115 417 10,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 133 473 406 128 074 428 4.22
Brus tilsatt søtstoff 207 124 353 168 460 298 22.95
Brus tilsatt fruktjuice 522 210 855 926 -38.99
Sum totalt 341 119 969 297 390 652 14,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv 4 079 072 4 429 607 -7.91
Kiosk og bensin 1 422 304 1 503 837 -5.42
Dagligvare, eget utsalg 37 913 213 31 800 524 19.22
Sum totalt 43 414 589 37 733 968 15.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 42 479 085 50 744 505 -16.29
Kiosk og bensin 17 786 284 19 544 560 -9
Dagligvare, eget utsalg 446 589 540 389 814 155 14.56
Sum totalt 506 854 909 460 103 220 10.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 26 302 316 32 718 625 -19.61
Kiosk og bensin 11 240 570 12 561 198 -10.51
Dagligvare, eget utsalg 303 158 232 251 401 617 20.59
Sum totalt 340 701 118 296 681 440 14.84
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no