Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 341 775 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 350 982 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 341 655 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 334 611 460 476

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 918 033 21 238 914 -15,64
Brus tilsatt søtstoff 19 213 423 17 951 878 7,03
Brus tilsatt fruktjuice 102 865 103 282 -0,40
Sum totalt 37 234 321 39 294 074 -5,24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 233 308 277 246 399 144 -5,31
Brus tilsatt søtstoff 239 710 785 217 688 072 10,12
Brus tilsatt fruktjuice 1 276 224 1 559 175 -18,15
Sum totalt 474 295 286 465 646 391 1,86
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 160 319 864 174 292 427 -8.02
Brus tilsatt søtstoff 173 245 915 166 267 037 4.2
Brus tilsatt fruktjuice 1 045 153 1 095 337 -4.58
Sum totalt 334 610 932 341 654 801 -2,06

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv 4 845 566 5 341 565 -9.29
Kiosk og bensin 2 022 251 2 402 920 -15.84
Dagligvare, eget utsalg 30 269 375 31 465 903 -3.8
Sum totalt 37 137 192 39 210 388 -5.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 55 398 075 57 219 669 -3.18
Kiosk og bensin 23 529 426 24 944 274 -5.67
Dagligvare, eget utsalg 394 227 284 382 303 941 3.12
Sum totalt 473 154 785 464 467 884 1.87
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 41 805 799 43 762 870 -4.47
Kiosk og bensin 17 172 647 18 742 468 -8.38
Dagligvare, eget utsalg 274 686 561 278 233 975 -1.27
Sum totalt 333 665 007 340 739 313 -2.08
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no