Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 350 982 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 341 655 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 334 611 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 334 251 461 301

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 957 332 17 918 033 0,22
Brus tilsatt søtstoff 20 547 956 19 213 423 6,95
Brus tilsatt fruktjuice 73 786 102 865 -28,27
Sum totalt 38 579 074 37 234 321 3,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 206 049 448 233 308 277 -11,68
Brus tilsatt søtstoff 252 894 457 239 710 785 5,50
Brus tilsatt fruktjuice 1 172 069 1 276 224 -8,16
Sum totalt 460 115 974 474 295 286 -2,99
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 145 529 342 160 319 864 -9.23
Brus tilsatt søtstoff 187 792 339 173 245 915 8.4
Brus tilsatt fruktjuice 929 712 1 045 153 -11.05
Sum totalt 334 251 393 334 610 932 -0,11

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Uteliv 4 351 059 4 845 566 -10.21
Kiosk og bensin 2 221 479 2 022 251 9.85
Dagligvare, eget utsalg 31 944 148 30 269 375 5.53
Sum totalt 38 516 686 37 137 192 3.71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 48 594 152 55 398 075 -12.28
Kiosk og bensin 22 124 287 23 529 426 -5.97
Dagligvare, eget utsalg 388 420 079 394 227 284 -1.47
Sum totalt 459 138 518 473 154 785 -2.96
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 35 883 846 41 805 799 -14.17
Kiosk og bensin 16 472 430 17 172 647 -4.08
Dagligvare, eget utsalg 281 123 517 274 686 561 2.34
Sum totalt 333 479 793 333 665 007 -0.06
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no