Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 341 655 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 334 611 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 334 251 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 54 517 43 225 50 364 52 547 0 0 389 818 442 365

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 242 878 17 957 332 7,16
Brus tilsatt søtstoff 31 071 578 20 547 956 51,21
Brus tilsatt fruktjuice 49 932 73 786 -32,33
Sum totalt 50 364 388 38 579 074 30,55
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 210 894 782 206 049 448 2,35
Brus tilsatt søtstoff 305 219 425 252 894 457 20,69
Brus tilsatt fruktjuice 753 940 1 172 069 -35,67
Sum totalt 516 868 147 460 115 974 12,33
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 152 256 723 145 529 342 4.62
Brus tilsatt søtstoff 236 989 197 187 792 339 26.2
Brus tilsatt fruktjuice 572 142 929 712 -38.46
Sum totalt 389 818 062 334 251 393 16,62

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Uteliv 3 391 931 4 351 059 -22.04
Kiosk og bensin 2 368 698 2 221 479 6.63
Dagligvare, eget utsalg 44 562 039 31 944 148 39.5
Sum totalt 50 322 668 38 516 686 30.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 39 715 876 48 594 152 -18.27
Kiosk og bensin 21 831 312 22 124 287 -1.32
Dagligvare, eget utsalg 454 701 975 388 420 079 17.06
Sum totalt 516 249 163 459 138 518 12.44
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 28 434 015 35 883 846 -20.76
Kiosk og bensin 16 407 168 16 472 430 -0.4
Dagligvare, eget utsalg 344 516 308 281 123 517 22.55
Sum totalt 389 357 491 333 479 793 16.76
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no