Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 77 821 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 74 647 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 89 725 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 84 006 96 797

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 4 977 552 4 916 715 1,24
Vann uten kullsyre 1 646 474 2 265 841 -27,33
Sum totalt 6 624 026 7 182 556 -7,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 180 200 76 006 668 -5,03
Vann uten kullsyre 24 037 721 26 384 200 -8,89
Sum totalt 96 217 921 102 390 868 -6,03
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 62 413 194 66 061 514 -5.52
Vann uten kullsyre 21 592 700 23 663 390 -8.75
Sum totalt 84 005 894 89 724 904 -6,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2019 Oktober 2018 Endring i %
Uteliv 710 980 1 385 422 -48.68
Kiosk og bensin 292 399 327 598 -10.74
Dagligvare, eget utsalg 5 620 647 5 469 536 2.76
Sum totalt 6 624 026 7 182 556 -7.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 373 193 11 499 655 -18.49
Kiosk og bensin 4 645 328 4 965 555 -6.45
Dagligvare, eget utsalg 82 199 400 85 925 658 -4.34
Sum totalt 96 217 921 102 390 868 -6.03
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 157 000 10 080 104 -19.08
Kiosk og bensin 4 080 086 4 340 477 -6
Dagligvare, eget utsalg 71 768 808 75 304 323 -4.69
Sum totalt 84 005 894 89 724 904 -6.37
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no