Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 74 647 87 313
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 93 849 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 84 560 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 0 85 480 91 686

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 5 354 835 5 000 334 7,09
Vann uten kullsyre 1 404 566 1 667 587 -15,77
Sum totalt 6 759 401 6 667 921 1,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 543 672 72 515 086 5,56
Vann uten kullsyre 21 811 242 24 353 661 -10,44
Sum totalt 98 354 914 96 868 747 1,53
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 66 445 344 62 696 723 5.98
Vann uten kullsyre 19 035 110 21 863 499 -12.94
Sum totalt 85 480 454 84 560 222 1,09

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Uteliv 467 474 751 599 -37.8
Kiosk og bensin 183 442 263 402 -30.36
Dagligvare, eget utsalg 6 108 485 5 652 920 8.06
Sum totalt 6 759 401 6 667 921 1.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 746 063 9 964 796 -32.3
Kiosk og bensin 3 261 092 4 248 388 -23.24
Dagligvare, eget utsalg 88 347 759 82 655 563 6.89
Sum totalt 98 354 914 96 868 747 1.53
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 368 309 8 658 408 -38
Kiosk og bensin 2 789 628 3 743 917 -25.49
Dagligvare, eget utsalg 77 322 517 72 157 897 7.16
Sum totalt 85 480 454 84 560 222 1.09
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no