Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 74 647 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 89 725 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 84 006 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 10 827 8 732 7 187 6 759 0 0 85 077 85 077

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 5 354 834 4 977 552 7,58
Vann uten kullsyre 1 404 567 1 646 474 -14,69
Sum totalt 6 759 401 6 624 026 2,04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 233 668 72 180 200 5,62
Vann uten kullsyre 21 634 935 24 037 721 -10,00
Sum totalt 97 868 603 96 217 921 1,72
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 66 180 583 62 413 194 6.04
Vann uten kullsyre 18 896 911 21 592 700 -12.48
Sum totalt 85 077 494 84 005 894 1,28

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2020 Oktober 2019 Endring i %
Uteliv 467 474 710 980 -34.25
Kiosk og bensin 183 442 292 399 -37.26
Dagligvare, eget utsalg 6 108 485 5 620 647 8.68
Sum totalt 6 759 401 6 624 026 2.04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 302 413 9 373 193 -32.76
Kiosk og bensin 3 775 151 4 645 328 -18.73
Dagligvare, eget utsalg 87 791 039 82 199 400 6.8
Sum totalt 97 868 603 96 217 921 1.72
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 000 633 8 157 000 -38.7
Kiosk og bensin 3 233 946 4 080 086 -20.74
Dagligvare, eget utsalg 76 842 915 71 768 808 7.07
Sum totalt 85 077 494 84 005 894 1.28
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no