Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 83 377 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 83 390 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 80 983 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 95 986 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 834 234 4 931 803 -1,98
Vann uten kullsyre 1 427 009 1 404 137 1,63
Sum totalt 6 261 243 6 335 940 -1,18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 909 099 65 469 229 15,95
Vann uten kullsyre 26 407 072 22 639 191 16,64
Sum totalt 102 316 171 88 108 420 16,13
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 70 895 748 59 767 238 18.62
Vann uten kullsyre 25 090 399 21 215 931 18.26
Sum totalt 95 986 147 80 983 169 18,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

November 2018 November 2017 Endring i %
Uteliv 798 659 697 358 14.53
Kiosk og bensin 276 690 308 406 -10.28
Dagligvare, eget utsalg 5 185 894 5 330 176 -2.71
Sum totalt 6 261 243 6 335 940 -1.18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 600 956 10 219 763 13.51
Kiosk og bensin 4 933 839 4 683 187 5.35
Dagligvare, eget utsalg 85 781 376 73 205 470 17.18
Sum totalt 102 316 171 88 108 420 16.13
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 878 763 9 468 027 14.9
Kiosk og bensin 4 617 167 4 342 483 6.33
Dagligvare, eget utsalg 80 490 217 67 172 659 19.83
Sum totalt 95 986 147 80 983 169 18.53
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no