Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 80 983 87 313
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 100 161 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 90 385 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 91 686 98 849

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

November 2020 November 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 4 957 046 4 504 536 10,05
Vann uten kullsyre 1 248 339 1 320 539 -5,47
Sum totalt 6 205 385 5 825 075 6,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 996 182 72 159 603 6,70
Vann uten kullsyre 21 739 042 24 222 928 -10,25
Sum totalt 98 735 224 96 382 531 2,44
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 71 402 390 67 201 259 6.25
Vann uten kullsyre 20 283 449 23 184 038 -12.51
Sum totalt 91 685 839 90 385 297 1,44

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

November 2020 November 2019 Endring i %
Uteliv 284 050 686 228 -58.61
Kiosk og bensin 137 665 224 225 -38.6
Dagligvare, eget utsalg 5 783 670 4 914 622 17.68
Sum totalt 6 205 385 5 825 075 6.53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 343 885 9 806 972 -35.31
Kiosk og bensin 3 174 532 4 225 422 -24.87
Dagligvare, eget utsalg 89 216 807 82 350 137 8.34
Sum totalt 98 735 224 96 382 531 2.44
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 652 359 9 344 636 -39.51
Kiosk og bensin 2 927 293 3 968 142 -26.23
Dagligvare, eget utsalg 83 106 187 77 072 519 7.83
Sum totalt 91 685 839 90 385 297 1.44
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no